O projekcie

logo komplet

 

 

Powiat Strzeliński realizuje projekt pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Osi X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -konkursy horyzontalne.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zasięg terytorialny Projektu – Województwo Dolnośląskie, Subregion Wrocławski, Powiat Strzelin.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

Całkowita wartość projektu 1 340 226,48 zł. w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 139192,50 zł.

Cel realizacji projektu:

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w CKZiU w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim poprzez zastosowania instrumentów wsparcia dla uczniów takich jak staże, szkolenia , kursy uprawnień zawodowych, stypendia dla uzdolnionych uczniów , dokształcanie i staże zawodowe dla nauczycieli, modernizacja zaplecza sprzętowego. Dzięki tym kompleksowym działaniom absolwenci naszych szkół zwiększą szans na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju gospodarczego i większej atrakcyjności Powiatu Strzelińskiego w zakresie nowych inwestycji.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów z CKZiU w Strzelinie oraz uczniów CKZiU w Ludowie Polskim:

Realizacja kursów nadających uprawnienia dla uczniów CKZiU w Strzelinie:

- Kurs na koparkę jednonaczyniowa 

- Kurs agregat tynkarski 

- Kurs rusztowania metalowe 

- Kurs wózki jezdniowe podnośnikowe z wymianą butli 

- Kurs spawanie 

- Kurs na prawo jazdy 

- Kurs obsługi kasy fiskalnej 

- Kurs autocad I stopień

Realizacja kursów nadających uprawnienia dla uczniów CKZiU w Ludowie Polskim:

- Kurs baristy 

- Kurs barmański 

- Kurs prawo jazdy kat.B 

- Kurs carvingu 

- Kurs operatora kombajnu zbożowego 

- Kurs operatora wózka widłowego 

- Warsztaty cukiernicze

Staże dla uczniów technikum

- w CKZiU w Strzelinie

- w CKZiU w Ludowie Polskim

Realizowane będą w zakresie 150h, 8h/dziennie przez 4 tygodnie w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).

Wyjazdy na zajęcia do ośrodków specjalistycznych

- Politechnika Wrocławska (technik informatyk)

- Politechnika Wrocławska (technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik mechanik)

- Politechnika Opolska (technik informatyk)

- Politechnika Opolska (technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik mechanik)

- Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu (technik logistyk)

- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (technik ekonomista)

Stypendia dla uczniów z CKZiU Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim.

Wycieczki zawodowoznawcze

- Fabryka Toyota Wałbrzych

- Fabryka Toyota Jelcz Laskowice

- Fabryka Rockwool w Cigacicach

- Fabryka Incopal w Zduńskiej Woli

- Fabryka Rooben w Środzie Śląskiej

- Fabryka silników w Polkowicach

- Hotel Gołebiowski Karpacz

- Targi Reklamy i Poligrafii w Centrum Nauki Kopernik

- Targi Polagra –Premiery w Poznaniu

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Drukuj